Individual

Entrenament personal

Valoració

Servei

Anàlisi de la mecànica de l'estil per adquirir una major consciència dels moviments a l'aigua, així establim el punt d'inici per a la teva millora.

Pràctica

Gravem com és la tènica de natació, veiem les causes principals i punts clau, els comentem i comencem les correccions durant la sessió

Resum Final

Videos i imatges amb punts remarcats a corregir. Conclusions dels aspectes a millorar.

Requisits

Sessió necessària per començar qualsevol millora, excepte per als joves. Apta per a qualsevol nivell.

Durada

60 minuts

OPCIÓ VALORACIÓ
FUNCIONAL DEL MOVIMENT

Amb l’ajuda de Tino Bermejo, preparador físic i readaptador esportiu, pots realitzar una sessió amb què valorar el teu rang de mobilitat dels grups més implicats en la natació. Amb els resultats obtinguts, en Tino t’elaborarà un pla de treball funcional per facilitar els moviments requerits en la mecànica de natació.

Entrenament Individual

Optimització i Millora

Servei

Perfeccionament i millora dels aspectes detectats a partir de la pràctica d'exercicis tant dins com fora de l'aigua per a la seva correcció i presa de consciència. Sessions totalment adaptades als objectius i interessos de la persona. Amb el suport del material tècnica FINIS.

Pràctica

Selecció d'exercicis segons els estils i els errors comentats. T'emportaràs tasques perquè puguis practicar entre sessió i sessió. A més, podràs comptar amb la Tere perquè t'assessori en temes vinculats amb la millora del teu rendiment i posar-te en contacte amb professionals relacionats amb l'esport.

Resum Final

Àudio i vídeo dels exercicis treballats. Punts clau de la sessió sobre els quals posar el focus en els teus entrenaments.

Durada

60 minuts

OPCIÓ TEST FISIOLÒGIC

Des de TFSWIM us oferim la possibilitat de realitzar un test de valoració gràcies als especialistes de LABSPORTSALUD. S’encarregaran de mesurar i recopilar les teves diferents dades fisiològiques perquè puguis millorar el rendiment en cada entrenament.

Entrenament Individual

Joves

Servei

Sessions per a infants i adolescents, d'entre 8 i 16 anys, federats i no federats en les diferents disciplines aquàtiques. L'objectiu és detectar i corregir errors, ajudant-los a adonar-se del moviment dins i fora de l'aigua.

Resum final

Videos gravats i visionat conjunt per recordar els aspectes treballats. Recomanació de vídeos per visualitzar a casa i d'exercicis per realitzar a l'aigua.

Durada

60 minuts

Swim Camp

Campus d’estiu

per a joves

Des de TFSWIM ens encarreguem de la direcció tècnica dels campus i clínics de natació SWIM CAMP. A més de treballar la tècnica dels participants amb mètodes innovadors, vam viure una experiència global molt divertida amb esportistes de tot el país.

Anar a SWIM CAMP